powrót na

Co trzeba załatwić po zakupie samochodu używanego? Przewodnik krok po kroku

10.09.2022 Przeczytasz w 5 min.
Udostępnij:

Jakie formalności po zakupie samochodu? Wzory dokumentów, ubezpieczenia, rejestracja samochodu, podatki. Zakup wymarzonego samochodu to powód do radości, ale na fali euforii nie można zapominać o czekających nas formalnościach. Ich niedopilnowanie może mieć konsekwencje liczone w tysiącach złotych. O czym warto pamiętać, by nie narażać się na dotkliwe kary?

Załatwianie formalności po zakupie samochodu

Gdzie się udać po zakupie używanego samochodu. Ważne są kolejność i terminy

Standardowa ”marszruta” po zakupie używanego samochodu powinna prezentować się następująco:

 1. Urząd Skarbowy 
 2. Zakład ubezpieczeniowy 
 3. Wydział komunikacji  

Kolejność nie jest przypadkowa. Na zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca przewidział maksymalnie 14 dni od daty ich zaistnienia (w tym przypadku zakupu pojazdu). Przepisy nie wymagają zgłoszenia nabycia pojazdu w zakładzie ubezpieczeniowym (ten obowiązek ciąży na sprzedającym), ale – dla własnego bezpieczeństwa – lepiej zaplanować sobie wizytę w ubezpieczalni. Zgodnie z obowiązującym prawem powinniśmy też zgłosić nabycie lub przerejestrować pojazd w terminie do 30 dni od jego zakupu.  

Jaki podatek od zakupu samochodu? PCC-3 i wizyta w Urzędzie Skarbowym 

W polskim prawie nie występuje nic takiego, jak podatek od zakupu pojazdu. Ten wpisuje się w definicję podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 2 proc. wartości transakcji. Na wizytę w Urzędzie Skarbowym, złożenie deklaracji PCC-3 (oraz PCC3-A jeśli kupiliśmy pojazd na spółkę z innym współwłaścicielem) mamy 14 dni od daty zaistnienia czynności (zawarcia umowy). Co ważne – nie każdy zakup wymaga od nas składania deklaracji i opłacenia podatku. Do urzędu musimy wybrać się wówczas, jeśli kupiliśmy pojazd w oparciu o umowę kupna-sprzedaży. W takim przypadku obowiązek uregulowania podatku ciąży właśnie na kupującym.  

Kiedy nie trzeba wypełniać PCC3 i płacić podatku? 

Do urzędu nie musimy się wybierać, jeśli kupiliśmy pojazd od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w oparciu o fakturę. Wówczas kwota sprzedaży stanowi przychód przedsiębiorcy i to on zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem.  

Nie zaniżaj kwoty na umowie

Podatek od czynności cywilnoprawnych naliczany jest od wartości przedmiotu sprzedaży. Zaniżenie kwoty, jaką rzeczywiście zapłaciliśmy za pojazd, nie ma wpływu na jego wysokość. Urzędnicy weryfikują składane deklaracje w oparciu o notowania rynkowe i wyceny pojazdów (np. infoexpert). Jeśli – na ich podstawie – stwierdzą, że deklarowana kwota podatku była zbyt niska, zostaniemy wezwani do Urzędu, by wyjaśnić i skorygować oświadczenie. Zaniżanie kwoty zakupu wpisywanej na umowie lub fakturze może mieć również opłakane skutki w przypadku ewentualnych sporów prawnych, gdyby okazało się, że kupione auto w rzeczywistości było w zdecydowanie gorszym stanie, niż wynikałoby to z zapewnień sprzedającego. Dochodząc od nabywcy zwrotu zapłaconej kwoty sąd bazować będzie przecież na przedstawionych mu dokumentach…

Ile czasu na ubezpieczenie kupionego samochodu? Lepiej nie jeździć na OC poprzednika

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, obowiązek poinformowania zakładu ubezpieczeniowego o zmianie właściciela ciąży na zbywającym pojazd. Teoretycznie, kupując auto zarejestrowane i ubezpieczone w Polsce, możemy więc nie przejmować się kwestią ubezpieczenia i poczekać, aż zakład ubezpieczeniowy sam przyśle nam propozycję kontynuacji polisy zawartej przez poprzedniego właściciela. Wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie chcąc minimalizować koszty. Kilkanaście dni jazdy na ”starym” ubezpieczeniu można bowiem wpisać po stronie ”zysków”. 

Problem w tym, że korzystanie z ubezpieczenia poprzedniego właściciela wiąże się z dużym ryzykiem, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. Nawet jeśli zaakceptujemy propozycję zakładu ubezpieczeniowego (rekalkulacja składki) i otrzymamy przepisaną na siebie polisę, w rzeczywistości – nie będzie to nowa umowa, lecz kontynuacja polisy zawartej przez poprzedniego właściciela. Takie umowy – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych – nie odnawiają się automatycznie. Rodzi to poważne ryzyko przeoczenia końca obowiązywania polisy i naliczenia kary za brak ciągłości OC ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ta stanowi krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia i jeśli przerwa w okresie ubezpieczenia trwa powyżej 14 dni – wynosi obecnie (w 2022 roku) 6020 zł!  

By uniknąć tak kosztownej wpadki, zdecydowanie lepiej jest zawrzeć nową polisę w dniu zakupu pojazdu. Takie rozwiązanie jest droższe, ale całkowicie chroni nas przed przeoczeniem terminu obowiązywania ubezpieczenia. Tego rodzaju polisa OC odnawia się bowiem automatycznie, jeżeli tylko nie zalegamy z opłatami. Z tego samego względu, jeżeli pozwala nam na to budżet, lepiej jest zapłacić za OC z góry – jednorazowo. Samo zawarcie polisy nie powinno stanowić większego problemu, w tym celu można chociażby skorzystać z licznych serwisów internetowych. Propozycją kontynuacji polisy zawartej przez poprzednika, przysłaną przez zakład ubezpieczeniowy, nie musimy się wówczas przejmować.  

Najlepiej zawczasu poinformować sprzedającego, że nie mamy zamiaru kontynuowania zawartej przez niego umowy. Wówczas zgłaszając zmianę właściciela, poprzedni będzie mógł wypowiedzieć polisę (stąd warto zawrzeć nowe ubezpieczenie w dniu zakupu) i otrzyma zwrot nadpłaconych środków.  

Rejestracja samochodu. Ile kosztuje, jakie dokumenty będą mi potrzebne? 

Na przerejestrowanie bądź zgłoszenie nabycia pojazdu ustawodawca przewidział 30 dni. Pierwsza czynność wymaga osobistego stawienia się w wydziale komunikacji. Druga, jeśli np. chcielibyśmy zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne i dokumenty (do czasu rejestracji nie będziemy figurować ani w dowodzie rejestracyjnym ani w karcie pojazdu), możliwa jest online, korzystając z serwisu gov.pl (o ile dysponujemy profilem zaufanym).  

Do standardowej rejestracji pojazdu potrzebne nam będą następujące dokumenty: 

 • wniosek o rejestrację pojazdu – (otrzymamy go w urzędzie, można go również pobrać ze strony internetowej konkretnego urzędu), 
 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (gdy właściciel jest osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeżeli właściciel jest osobą prawną), 
 • dowód własności pojazdu – (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura lub orzeczenie sądu), 
 • dokumenty rejestracyjne – jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, tablice rejestracyjne), 
 • zaświadczenie o ważności badania technicznego – jeżeli w dowodzie rejestracyjnym brak zapisu o aktualnym terminie kolejnego przeglądu, 
 • ważna polisa OC, 
 • pełnomocnictwo (potrzebne wyłącznie jeśli wniosek o rejestrację składa w naszym imieniu inna osoba, lub my składamy wniosek również w imieniu współwłaściciela pojazdu). W przypadku najbliższych członków rodziny warto dysponować podpisanym upoważnieniem i dowodem osobistym współwłaściciela (małżonka, rodzica, dziecka itd.).  

Rejestrując sprowadzone auto po raz pierwszy w Polsce dodatkowo trzeba jeszcze dysponować: 

 • dokumentem potwierdzającym opłacenie podatku akcyzowego, 
 • dokumentem potwierdzającym opłacenie cła (dla pojazdów spoza UE), 
 • tłumaczeniem dokumentów  

W przypadku aut sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego dotyczą wyłącznie umów kupna sprzedaży. Nie ma już obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeśli nie zawierają one żadnych nietypowych adnotacji. 

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2022 roku? 

W przypadku większości pojazdów suma kosztów zamknie się w kwocie 180,50 zł. Składają się na nią opłaty za: 

 • pozwolenie czasowe ważne 30 dni (30 zł) 
 • dowód rejestracyjny (54 zł) 
 • znaki legalizacyjne (12,5 zł) 
 • nalepkę kontrolną (18,5 zł) (wyłącznie do 4 września 2022) 
 • tablice rejestracyjne (80 zł) 
 • opłatę ewidencyjną (2 zł).  

Udostępnij:

Polecane dla Ciebie